Tjänster

Ett bra programpaket räcker inte. För att detta skall fungera friktionsfritt i kundens verksamhet krävs mera, t.ex. att det finns någon att fråga om man är osäker på något. På Eniac vet vi vad som krävs och vi har byggt upp en organisation och tillhandahåller ett utbud av tjänster som väl motsvarar behoven hos våra kunder.

Installation

Normalt fungerar Eniac som en av flera olika programleverantörer i ett nätverk, som administreras av kunden, eventuellt med hjälp av någon annan leverantör. Vi installerar då vårt eget programpaket i samarbete med den som administrerar nätverket. I många fall hjälper vi också till att installera och konfigurera databasen.

Utbildning

Välutbildade användare är en viktig förutsättning för att ett programpaket verkligen skall effektivisera en verksamhet. Vi tillhandahåller utbildning på plats hos kunden eller i form av schemalagda kurser på olika platser i landet.

Kundservice

Under kontorstid finns vi ständigt tillgängliga vid telefonen. Vår kundservice är bemannad med kompetent personal, som är beredd att hjälpa till i problemsituationer eller att lotsa kunden rätt när det gäller programmens handhavande. Vi bemödar oss om ett personligt bemötande av våra kunder.

Konsulttjänster

Eniac tillhandahåller också rena konsultjänster, dvs tjänster som inte har direkt samband med våra egna programpaket. Inom företagets väggar finns lång erfarenhet och stor samlad kompetens. Vi kan åta oss programmerings- och systemeringsuppdrag, utredningsuppdrag, upphandlingshjälp m.m.

Elektroniska kartor

I anslutning till Avenyprogrammet Aveny myCarta åtar vi oss att producera elektroniska kartor. Detta kan ske genom inmätning i fält, digitalisering av papperskartor eller flygfotografering och kartering i stereoinstrument.

När det gäller GIS-program och därmed sammanhängande tjänster samarbetar vi med VA-utveckling AB.

 

Det räcker inte med ett bra program!

Under årens lopp har vi lärt oss vad som är viktigt ur användarens perspektiv.

Denna erfarenhet finns inbyggd i våra program men avspeglas också i vår organisation och i utbudet av tjänster, inte minst när det gäller en väl fungerande kundsupport- och konsult-/utbildningsverksamhet.