Vi är en kvalificerad leverantör som under fem decennier utvecklat specialdesignade program och IT-tjänster för generell administration i företag och organisationer. 

Användarmötet 2017
Hälsningar 
från Användarmötet 
22-23 november Clarion Hotel Post i Göteborg

Foton: Ronald Eek/eekfoto
om inget annat anges.
Ny VD på Eniac

Den 1 september  genomförde vi ett byte av VD.

Efter 15 år på posten lämnade Per-Göran Carlsson över till Anders Wahlandt

 Läs mer här

Svenskagravar.se
Sök gravsatta

Sök bland 2,5 miljoner gravsatta och hitta gravplatsen där exempelvis en anhörig vilar, en karta över kyrkogården visar var gravplatsen finns.

Gå gärna in och sök på www.svenskagravar.se