Aveny

Vår aveny är rena paradgatan för din verksamhet

Hur får man effektivare kontroll på personal, bokföring, inventarier och gravplatsskötsel samtidigt som man bara lägger ner en bråkdel av tiden?

ENIAC AVENY PROGRAMPAKET effektiviserar dessa och ytterligare ett 10-tal funktioner i er verksamhet. Samtliga program vilar på en gemensam teknologisk grund och är enhetligt utformade. Spjutspetsteknologin är inbyggd tillsammans med drygt 20 år lång erfarenhet av administrativa informationssystem för Svenska Kyrkan. Vi klarar de allra största kyrkoförvaltningarna. 18 av de 20 största är redan våra kunder.

ENIAC AVENY BYGGER PÅ TRE HÖRNSTENAR. Funktionalitet, integration och lättillgänglig support.

ETT NÄRA SAMARBETE MED VÅRA KUNDER under ett par decenier har gess oss unika kunskaper om deras verksamhet. På så sätt har vi lyckats utveckla ett system som är funktionellt fullmoget.

ENIAC AVENYS SAMVERKANDE PROGRAM eliminerar dubbelarbete och felkällor. Integrationen gäller också mot omvärden genom att programmen håller en öppen profil mot andra program och system.

EFFEKTIVITETEN hos ett IT-system styrs av användarnas kunskaper. Dessa bestäms i sin tur av hur väl leverantören klarar av att ställa upp med utbildning och support. Eniac Data erbjuder en lättillgänglig och effektiv support med råd och tips från personer, som alla är väl insatta i kyrkans verksamhet. Vi ordnar även utbildning och seminarier.

KOMBINATIONEN ANVÄNDARVÄNLIGHET – FUNKTION gör Eniac Aveny till rena paradgatan för din verksamhet.