Produkter

Aveny

Aveny är utvecklat med senast tillgängliga metoder och verktyg inom modern informationsteknologi. Stora delar av programpaketet är generellt för företag och organisationer. Därutöver finns en del, som är skräddarsydd för Svenska kyrkans verksamhet.

WebAveny

WebAveny är ett alternativt gränssnitt som gör delar av Aveny tillgängligt via Internet/ Intranet. Programmen körs direkt från webbläsaren och är så lättanvända att några större förkunskaper inte krävs.

Framsidan Aveny

Framsidan Aveny är en kompletterande programprodukt som användas för att presentera information från Aveny-programmen direkt på hemsidan. Aveny Framsidan skall ses som ett verktyg för publiceringen och oftast måste hemsidan anpassas för att presentera informationen. Det går också att lägga ut formulär för exempelvis anmälan till aktiviteter eller lägga beställningar direkt på webben.

Tätplatsen

Vi håller tätplatsen med lång erfarenhet!

Vi på Eniac Data har levererat program och IT-tjänster till företag och organisationer under närmare 40 års tid. Eftersom vi utvecklar programmen själva kan vi vara mycket följsamma när det gäller att ta vara på synpunkter och förslag som kommer från våra kunder. Detta avspeglas i våra program, i vår organisation och i utbudet av tjänster, inte minst kundsupport- och utbildningsverksamhet.