Det här är Eniac

Eniac igår

Eniac Data AB startades 1979 och har alltså levererat program och IT-tjänster under 40 års tid till företag och organisationer.
Från början arbetade vi som konsulter åt flera stora företag såsom Järnia, MoDo, Broströms, Transatlantic, Götaverken, Bilspedition och Volvo. Att tillhandahålla rena konsulttjänster, dvs utan anknytning till egna programprodukter, är emellertid idag en liten del av företagets verksamhet. Med tiden blev vi allt mer inriktade på utveckling av det egna programpaketet Meny. Sedan mitten av 1980-talet har vi bl.a. vuxit oss starka som leverantör av IT-system till svenska kyrkoförvaltningar. I slutet av 1990-talet påbörjades utvecklingen av ett helt nytt programpaket, Aveny-paketet. Ett riskfyllt projekt som med tiden skulle visa sig vara ett lyckokast.

Eniac idag

Eniac är idag dels ett utvecklingsföretag, som utvecklar generella administrativa programpaket, dels ett serviceföretag, som ser till att dessa programpaketet passar in i och fungerar i kundens verksamhet. Vi är alltså en kvalificerad leverantör av program och IT-tjänster. Dessutom utvecklar vi programmen själva, vilket innebär att vi kan vara mycket följsamma när det gäller att se till att programmen verkligen passar in i kundens verksamhet.
Under åren har vi lärt oss vad som är viktigt ur kundens synpunkt. Denna erfarenhet finns inbyggd i våra programpaket men avspeglas också i vår organisation och i vårt utbud av tjänster, som är väl anpassade efter kundens behov.
Vi har en mycket hög ambitionsnivå när det gäller att stötta våra kunder i den dagliga verksamheten.
Eniac är idag en marknadsledande leverantör till framför allt större kyrkoförvaltningar och vi kan kyrkans verksamhet väl. 18 av landets 20 största förvaltningar använder Aveny-paketet för sin verksamhet.

Eniac imorgon

Vår vision är att Eniac skall fortsätta att vara ett utvecklingsföretag med programpaketet Aveny som huvudprodukt. Produkten kommer i framtiden att utvecklas för att möta marknadens krav på så väl processtöd som teknisk förändring. Genom högt tekniskt kunnande och ett utpräglat kvalitetstänkande skall vi värdesäkra våra kunders investering i programpaketet Aveny. Nöjda kunder skall göra det möjligt för oss att växa och utvecklas organiskt i en ”lagom” jämn takt.

 
Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.
Kontakta Eniac

Har du andra frågor?

Kontakta oss på info@eniac.se