WebAveny Tidredovisning

Med WebAVENY Tidredovisning erbjuds användarna möjligt att registrera tid- och frånvaro direkt på webben eller via läsplatta och smartphone utan att ha tillgång till Aveny via det lokala nätverket.

Programmet erbjuder såväl tidstämpling som efterregistrering av tid. Dessutom finns det en självservicefunktion där de anställda erhåller dagsaktuell information om sina tidssaldon, såsom flextid- och komptidsaldo samt uppgift om innestående semesterdagar.