WebAveny Leverantörsreskontra

Med WebAVENY Leverantörsreskontra kan leverantörsfakturor, i form av inskannade bilder, skickas ut för attest. Därmed slipper man den osäkra hantering som det innebär att skicka runt pappersfakturor till attestansvariga i organisationen. Hela attestförfarandet styrs upp med tydliga regler och onödig dröjsmålsränta undviks.

När leverantörsfakturan ankomstregistrerats skickas ett e-postmeddelande till attestanten som på så sätt blir uppmärksammad om att en faktura finns att attestera.

Elektronisk attest med WebAveny ger ett snabbare attestflöde och minskar hanteringskostnaden per faktura.