WebAveny Grav

Med WebAveny Grav erbjuds ett komplement som gör gravboken tillgänglig från mobila medier såsom handterminaler, surfplattor och mobiltelefoner. 

Flexibla sök- och urvalsmöjligheter innebär möjlighet att hitta en gravplats även om den tillgängliga informationen är knapphändig. Du får snabb fram all tillgänglig information om resp gravplats såsom uppgift om gravsatta, gravrättsinnehavare, skötsel, tidigare upplåtelseomgångar m.m.