WebAveny Ekonomi

Med WebAVENY Ekonomi blir det möjligt att sprida information även till verksamhetsansvariga och övriga berörda, som inte har tillgång till Aveny via det lokala nätverket. Rapportansvarig sammanställer snabbt och enkelt ekonomirapporter till på förhand bestämda befattningshavare. Med kontoanalysen kan användaren dessutom söka information och spåra den ned till varje enskild verifikation.

Eftersom behörighet kan kopplas till kontoplanens olika begrepp blir respektive befattningshavare behörig till den ”egna” enhetens ekonomiska information.