WebAveny Bokning

Med WebAVENY Bokning blir det möjligt att visa bokningssituationen för lokaler, personer och andra resurser, även för intressenter som inte har tillgång till Aveny via det lokala nätverket. De olika resursernas kalendrar kan göras bokningsbara, enbart visas eller inte visas alls.

Viss inrapportering kan också ske. En vaktmästare kan exempelvis registrera antal kyrkobesökare och uppgift om kollekt, och därigenom hålla underlaget för kyrkostatistiken ajour.