WebAveny

WebAveny är samlingsnamnet på ett alternativt användargränssnitt som kan köpas som option till vissa Aveny-program. Vissa delar av vissa program har försetts med Web-gränssnitt som ett alternativ till Windows-gränssnittet. Båda gränssnitten kan förekomma samtidigt. WebAveny är särskilt lämpligt för sällananvändare, som utan nämnvärd utbildning skall kunna utföra vissa begränsade funktioner i Aveny.

Användare av programpaketet Eniac Aveny arbetar normalt via Windows-gränssnittet. Detta är ett enhetligt gränssnitt, som bygger fullt ut på Windows-standard. Användaren känner lätt igen sig mellan olika program ingående i paketet och till och med från andra program, som bygger på Windows-standard.

Vissa program i Avenypaketet är därutöver försedda med ett alternativt gränssnitt mot användaren, nämligen Web-gränssnitt. T.ex. WebAveny Ekonomi och WebAveny Bokning är tillägg till Aveny Ekonomi och Aveny Bokning. Dessa tillägg öppnar möjligheten att arbeta med programmen via Web-gränssnitt.

I Web-gränssnittet är funktionaliteten begränsad jämfört med Windows-gränssnittet. I gengäld är handgreppen enklare och det krävs mindre utbildning, t.ex. för sällananvändare. Web-gränssnittet erbjuder också möjligheten att kunna arbeta med ett Aveny-program utan att programmet är installerat i användarens arbetsstation eller servermiljö. Allt som krävs är en Webbläsare. Under ytan är det ingen skillnad på om t.ex. en bokning görs via Web-gränssnittet eller via Windows-gränssnittet. Resultatet i databasen blir exakt detsamma.