Tidredovisning

Med AVENY Tidredovisning erbjuder vi ett toppmodernt hjälpmedel som förenar tidrapportering med redovisning och löner. Genom en kontinuerlig och korrekt tidrapportering uppnås en bättre och mer direkt uppföljning och styrning av verksamheten. En god planering och ledning är en förutsättning för en effektiv användning av det som är alla verksamheters kanske viktigaste tillgång, nämligen arbetstiden.

Tiden kan registreras eller stämplas in från din arbetsstation. Med närvarotablån får du en aktuell överblick över vilka arbetsuppgifter som pågår. Avenys flexibla sök– och urvalsmöjligheter gör det enkelt att sammanställa information om nedlagd tid samt att följa och analysera pågående och avslutade arbeten och projekt. Programmet är tätt integrerat med Aveny Ekonomi och erbjuder även integrationsmöjlighet med Aveny Hogia PA.