Order/fakturering

Med AVENY Fakturering erbjuder vi ett toppmodernt faktureringsprogram med bl.a. en avancerad behörighetsstyrning, flexibelt artikelregister och datumrelaterade prislistor.

Aveny Fakturering är integrerat med övriga Aveny program och samverkar bl.a. med Aveny Grav (debitering av skötselåtgärder) och Aveny Bokning (debitering av aktiviteter). Programmet hanterar flera fakturaformat och layouter (även OCR) och fakturorna kan skrivs ut lokalt eller sändas till tryckeri för s k elektronisk printning.

Genom integrationen med KBOK2003 är fakturamottagarnas adresser alltid aktuella. Även clearingfaktureringen sköts enkelt eftersom Svenska kyrkans organisations-register kan användas.