Musik

Med AVENY Musik erbjuder vi ett toppmodernt hjälpmedel för att söka efter musikstycken och hålla ordning på notsamlingar.

Databasen som medföljer programmet innehåller mer än 93 000 musikstycken. C:a 15.000 av dessa kommer att kompletteras med notbilder.

Aveny Musik erbjuder mycket flexibla sök– och urvalsmöjligheter. Det finns också möjlighet att göra noteringar om t.ex. olika framträdanden.

Underhåll av musikbasen sker i samarbete med Fredrik Ingå Musikproduktion.