Lön/PA

Med Aveny Hogia PA erbjuder vi ett kraftfullt hjälpmedel för löner och personaladministration. Programmet är moduluppbyggt och innefattar alla nödvändiga funktioner för att göra löneadministrationen både enklare, effektivare och roligare. Lönemodulen Hogia Kyrklön innehåller bl a rutiner för att lämna lönestatistik till SCB och rapportera pensionsuppgifter till Svenska Kyrkans Pensionskassa. Med programmet levereras en fullständig löneartskatalog som stödjer Svenska Kyrkans AB. Vi följer ständigt utvecklingen inom lagar och avtal och erbjuder en högklassig support.

Hogia Personal håller ordning på den personaladministrativa delen såsom befattningshistorik, löneutveckling, kompetens- och utbildningsplanering, rekrytering, LASbevakning m m.

Till detta kan den s k PA-Analysatorn integreras. Med denna programvara kan du snabbt, enkelt och flexibelt analysera och presentera data i form av tabeller och diagram.