Leverantörsreskontra

Med AVENY Leverantörsreskontra erbjuder vi ett toppmodernt hjälpmedel för att registrera, bevaka och betala leverantörsfakturor.

Programmet som är helt integrerat med Aveny Ekonomi och hanterar ankomstregistrering med attestbevakning, elektroniska fakturabilder och automatisk periodisering. Du får alltid aktuell information om i vilken fas leverantörsfakturan befinner sig. Med programmets utbetalningsrutin ser Du enkelt och smidigt till att betalningsuppdrag sänds till Plusgirot eller Bankgirot och att betalning sker på förfallodagen. Fakturor i främmande valuta betalas lika enkelt som fakturor i svenska kronor.

Avstämningsrutinen hjälper Dig att enkelt finna och åtgärda eventuella differenser mellan reskontra och redovisning.