Kundreskontra

Med AVENY Kundreskontra erbjuder vi ett toppmodernt hjälpmedel för att administrera och bevaka kundfakturor. Programmet är tätt integrerat med övriga Avenyprogram. Nya fakturor registreras direkt från Aveny Bokning, Aveny Grav och Aveny Fakturering. Alla händelser bokförs automatiskt i Aveny Ekonomi. Med hjälp av internfaktureringsrutinen faktureras och bokförs fakturor mellan samfällighetens olika församlingar och enheter.

Aveny Kundreskontra hanterar även fasttidsavtal och avräkningsavtal för gravskötsel. För avräkningsavtal finns möjlighet att påföra tillgodoränta, kontoställningen redovisas på tydliga saldobesked och uppräkning av fasttidsavtal hanteras med automatik. Med programmet går det enkelt och smidigt att läsa in OCRbetalningar direkt från Bankgirot eller Plusgirot. Programmet kan även kompletteras med rutiner för betalning med hjälp av autogiro.

Avstämningsrutinen hjälper dig att enkelt finna och åtgärda eventuella differenser mellan kundreskontra och bokföring.