Kremationsjournal

Med AVENY Kremationsjournal erbjuder vi ett toppmodernt hjälpmedel för administrationen kring krematoriet. Journalföringen av kremationer går mycket enkelt och med en knapptryckning får man ut olika blanketter, såsom identitetsbevis, askkvitto och hämtning/frakt av urna. Användaren kan själv utforma blanketterna efter egna önskemål.

Uttag av kremationsstatistik med uppgift om församlingsbor och icke församlingsbor går enkel att få fram.

Programmet är tätt integrerat med Aveny Grav och Aveny Bokning vilket gör att man kan hämta uppgifter från bokningen och visa information om gravsatt med en enkel knapptryckning.

Möjlighet finns också att fakturera kremationer. Funktionen är då integrerad med Aveny Fakturering.