Ekonomi

Med AVENY Ekonomi erbjuder vi ett toppmodernt hjälpmedel för ekonomisk redovisning. Genom programmets lättillgängliga och intuitiva utformning spårar och sammanställer Du snabbt och enkelt ekonomisk information.

Förutom ett rikt utbud av rapporter anpassade för Svenska Kyrkan kan Du också själv bygga egna rapporter utformade efter Dina egna önskemål. Ekonomirapporterna kan valfritt skrivas ut på skrivare, exporteras till Excel eller sändas via epost som PDF-filer efter fördefinierade sändlistor.

I samfälligheter kan behörigheter registreras så att varje befattningshavare endast blir behörig till den ”egna” verksamhetens bokföring.

AVENY Ekonomi är fullt integrerat med övriga Avenyprogram. Det innebär att Du alltid kan följa varje enskild bokföringstransaktion till dess ursprungshändelse. Programmet innehåller även rutiner för likviditetsplanering, budgetering, export/ import m m.

Med AVENY Ekonomi erbjuder vi ett kraftfullt hjälpmedel för ekonomisk planering, uppföljning och analys.