Diarium

Med AVENY Diarium erbjuder vi ett lättarbetat hjälpmedel för diarieföringen. I postlistan anger man direkt om posten skall ärenderegistreras eller ej. Du får en god överblick över pågående och avslutade ärenden samt dess handlingar.

Ärenden kan kopplas till andra ärenden. Även dokument i elektronisk form kan registreras och lagras då direkt i databasen. Det gör att de snabbt blir tillgängliga via en enkel knapptryckning. Aveny Diarium är integrerat med Aveny Adressbok. Detta tillsammans med ett register över vanligt förekommande mottagare/avsändare, underlättar registreringsarbetet avsevärt.

Eftersom all information är sökbar hittar du snabbt och enkelt alla dokument och handlingar som du söker.