Aveny Bisättningsjournal

Med Aveny Bisättningsjournal erbjuds ett program för att elektroniskt hålla fullständig kontroll på var kistor och urnor befinner sig.

Programmet är integrerat med Aveny Kremationsjournal och Aveny Bokning, vilket innebär att registrerade uppgifter autormatiskt överförs från bokade begravningar och gravsättningar till kremationsjournal och gravplatsregister.

Aveny Bisättningsjournal innefattar även en webbaserad del för rapportering av in- och utcheckning av kistor och urnor.

Då begravningsbyrån lämnar/hämtar en kista eller urna loggar man in i WebAveny Bisättningsjournal och registrerar händelsen. Programmet kräver då personnummer på avliden eller fosternummer om det rör sig om ett foster.

Vid utcheckning anges, exempelvis cermoni, gravsättning eller visning. Därmed finns det alltid möjlighet att lägga in bevakningar och att få ut statistik på exepelvis tid mellan dödsdatum och kremering alternativt jordfästning.