Anmälan användarmöte 2018Aveny - Användarmöte 2018

Göteborg, Clarion Hotel Post

Deltagare 1

Deltagare 2

Deltagare 3

Deltagare 4

Deltagare 5

Deltagare 6

Deltagare 7

Deltagare 8

Deltagare 9De personuppgifter du aktivt registrerar i webbformuläret i samband med anmälan till våra kurser behandlas i Eniacs kundregister.

Uppgifterna används för att Eniac ska kunna tillhandahålla och administrera beställda tjänster, kunna vara behjälplig om du tar kontakt med oss samt fungera som underlag vid fakturering.

Uppgifterna sparas som längst sex månader efter genomförd kurs och du kan när som helst kontakta oss och begära att uppgifterna raderas.

Information om dina personuppgifter kan, vid de kurstillfällen tredje part står till tjänst med lunch/middag, komma att lämnas ut till tredje part för att kunna uppfylla särskilda önskemål vad gäller exempelvis kost.

Vi tar foton under användarmötet. Om du i efterhand upptäcker att du finns med på en bild på vår hemsida har du rätt att få denna borttagen.

Jag samtycker till att Eniac behandlar mina personuppgifter enligt ovan


Information

Senast måndagen den 22 oktober vill vi ha er anmälan. Tänk på att det är "först till kvarn", när vi var i Stockholm förra året så blev det fullt.

Anmälan är bindande. Avgiftsfri avbokning kan ske till och med den 7 november. Vid senare avbokning debiteras 975 kr för torsdag 22/11 och 450 kr för fredag 23/11.

Anmäld deltagare får bytas ut mot annan deltagare.

Vi skickar en bekräftelse inom en vecka efter det att anmälan mottagits av oss. Om du inte får någon bekräftelse inom utsatt tid, v v kontakta oss.