Kursanmälan


Ogiltig kurs

-

Kursdeltagare: Kursdeltagare e-mail:

Förvaltning: Beställarens namn:
Beställarens tel. nr: Beställarens e-mail:
Meddelande/Allergier:
Information

Anmälan är bindande. Avgiftsfri avbokning kan ske senast 21 dagar före kurs- och 30 dagar före konferenstillfället. Vid senare avbokning debiteras full avgift.

Anmäld deltagare får bytas ut mot annan deltagare. Kurser med för få anmälda deltagare kan komma att ställas in.

 

För att kunna hantera anmälan, behöver vi lagra deltagarens uppgifter.

När deltagarens personuppgifter inte längre fyller något syfte kommer de att raderas. Namn, roll, förvaltning samt e-postadress kommer att sparas hos oss i två år för att vi ska kunna informera dig om kommande aktiviteter.