KursanmälanAveny Bokning - Statistik, urval och rapporter

Eniac Data, Mölndal
2018-04-11
Kursdeltagare: Kursdeltagare e-mail:

Förvaltning: Beställarens namn:
Beställarens tel. nr: Beställarens e-mail:
Meddelande/Allergier:
Information

Anmälan är bindande. Avgiftsfri avbokning kan ske senast 21 dagar före kurs- och 30 dagar före konferenstillfället. Vid senare avbokning debiteras full avgift.

Anmäld deltagare får bytas ut mot annan deltagare. Kurser med för få anmälda deltagare kan komma att ställas in.