Vi är en kvalificerad leverantör som under fem decennier utvecklat specialdesignade program och IT-tjänster för generell administration i företag och organisationer. 

Användarmötet 2017
Hälsningar 
från Användarmötet 
16-17 november Stockholm Arlanda

Foton: Ronald Eek/eekfoto
om inget annat anges.
Kurser och konferenser


Kurser i vår

Nu har vi öppnat anmälningarna till några av vårens kurser. Kursutbudet fylls på efterhand.

Anmälan och mer information hittar du här

 

  

 

Gemensamt Administrativt Stöd

GAS växer så det knakar! Utrullningen fortsätter i allt snabbare takt av ekonomifunktionerna i GAS - Gemensamt administrativ stöd. Från årskiftet finns konceptet hos fler än 150 av landets stift, pastorat och församlingar. Läs mer här
Användarföreningen

Vid vårt årliga användarmöte hölls i vanlig ordning användarföreningens årsmöte. Tre styrelsemedlemmar avtackades och tre nya tillträdde.

  Den nya styrelsen

Vi behöver flera duktiga medarbetare som förstärker vårt lag. Vi söker:

  Ekonom